‘Tussen waarheid en waarachtigheid’ 
ONDERZOEKSVRAAG
Kunnen mondelinge bronnen dienen als materiaal voor theater? Het is duidelijk dat het dramatische repertoire niet de enige bron is waaruit het theater teksten kan putten. Wat is het potentieel van interviews en ander oraal materiaal voor de theatrale verbeelding? Hoe gaan theatermakers concreet aan de slag wanneer ze in het veld getuigenissen verzamelen en dit materiaal ‘transformeren’ tot een tekst en een theatervoorstelling? En vanuit welke (onuitgesproken) denkbeelden doen ze dat? Deze onderzoeksvragen waren het onderwerp van ‘Tussen waarheid en waarachtigheid: het traject van mondelinge bron tot theaterproject’, een praktijkgericht artistiek onderzoek van de opleiding Drama van het Lemmensinstituut en de FAK K.U. Leuven (2008-2011).
 

PUBLICATIE
Een afsluitende onderzoekspublicatie brengt methodes in kaart die theatermakers hanteerden in hun eigen werk en in producties met studenten Drama. De praktijken van onderzoekspartners de Queeste, Braakland/ZheBilding en ’t ARSENAAL worden er zowel vanuit een praktische als een beschouwende invalshoek belicht. Deze case studies worden voorafgegaan door meer algemene teksten rond theater en mondelinge bronnen. De publicatie kan dienen als vertrekpunt voor studenten en docenten die in theateropleidingen rond mondelinge bronnen willen werken.
De publicatie verscheen als Cahier nr. 26 in de reeks ‘Cahier van FAK’ en is te bestellen bij uitgeverij Acco:
www.acco.be/tussenwaarheidenwaarachtigheid
Claire Swyzen (Red.). Tussen waarheid en waarachtigheid: het traject van mondelinge bron tot theaterproject. F A K-Cahier, nr. 26. Leuven: ACCO, 2012. 110p.

 

ARCHIEF
Naast de presentatie van het afsluitende cahier waren andere belangrijke onderzoeksactiviteiten en -resultaten workshops en theatervoorstellingen met de studenten van Lemmens Drama, telkens begeleid door een van de drie partnergezelschappen. Om hiervan een beeld te krijgen, kan je een kijkje nemen in het digitale archief van ‘Tussen waarheid en waarachtigheid’. Je vindt er foto’s, programmaboekjes en flyers, pers, speelteksten enz.
Dit (voornamelijk digitaal) archief bevat onderzoeksdata op verschillende dragers. Het digitale archief en een overzicht van het volledige archief bevinden zich op het platform Toledo.
Toegang tot de Toledo-pagina is enkel mogelijk door onderstaande link te kopieren en in de balk van uw browser (internetprogramma) te plakken:

https://cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/cmsmain/webui/_xy-3772309_4-tid_I4LK9Pwk?

(Let op:

-simpelweg in dit document de hyperlink aanklikken, verschaft geen toegang tot de pagina.

-gelieve indien nodig op de Toledo-pagina, rechts onder de lijst van items, de knop ‘Alles weergeven’ aan te klikken om de volledige lijst van items per pagina te zien. )
Het materiele archief is op eenvoudige aanvraag raadpleegbaar in het bureau van de Onderzoeksgroep Woord van Lemmens Drama. ?Contact: geert.kestens@lemmens.be

Dit artistiek onderzoek wordt gefinancierd door het Lemmensinstituut en de FAK (Geassocieerde Faculteit van Architectuur en Kunsten K.U.Leuven).

 
 
 
Print Friendly, PDF & EmailCopyright © 2021 AO Opleiding Drama (LUCA School of Arts – Campus Lemmens)
,