Dossier Facing the hero -Onderzoeksvragen en methodiekProbleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen

Moraliteit lijkt vandaag haast irrelevant voor de held. De talrijke morele kaders lijken inwisselbaar:
we kunnen de klokkenluider als held zien of net de president die hem laat arresteren, de
computernerd of de man die zonder moderne technologieën kan leven, de beursmagnaat of de
indignado. Vermits helden een spiegel zijn van hun publiek, zegt die diversiteit iets over de
verdeeldheid van de hedendaagse mens.

 .

In Facing the hero willen wij in een dialoog tussen de generaties, tussen kunstenaars en
academici het complexe en ambivalente statuut van de hedendaagse held onderzoeken.

 .

-Hoe kan een kritische benadering van de concept ‘held’ en ‘heldenverhaal’ jonge
theatermakers en kunstenaars inspireren en aanzetten om (ook interdisciplinair) te
reflecteren en creëren?

 

-Welke gezichten (persona’s) moet de held aannemen om in deze tijd een appel te
kunnen doen op de huidige en komende generaties, om aan de dromen van zijn
publiek te voldoen?

 

Methodiek

Twee overkoepelende onderzoeksvragen worden beantwoord in twee uitgebreide
reflectieve werkpakketten en zes artistieke werkpakketten, die zich elk
toespitsen op één actueel aspect van de held. Per werkpakket zal dat aanleiding geven tot
concretere onderzoeksvragen en een specifieke werkmethode.

.
• Methodische kernwoorden daarbij zijn: exploratief onderzoek, integratie van reflectieve
research, van individueel tot collectief maakproces, experiment, interdisciplinariteit,
dialoog met jongeren en stemlozen, actualisering.

 .

• Specifieke onderzoeksvragen per werkpakket

 .

De ideologie van de held: Schuilt er niet onder menig heldenverhaal een op meritocratie en
individualisme gebaseerd maatschappijbeeld? Is het mogelijk daarvoor een alternatief te
formuleren, vanuit het collectief, het anonieme con-dividu?

.

De moraliteit van de held: Zijn poly-inzetbaarheid, ideologische en morele leegte troeven
geworden voor de hedendaagse held? En hoe gaan wij dan om met de moreel ambivalente
held ?

 .

De waarachtigheid van de held: Zijn de superhelden meer dan alleen gestandaardiseerde
producten van de droommachine? Laten zij echte identificatie toe?

 .

De canon van de held: Hebben traditionele fictieve of historische helden nog steeds een
actualiteitswaarde? En is het prototypische heldenverhaal -de queeste- nog valabel?

 .

De maakbaarheid van de held: Ligt het heldendom binnen ieders bereik zoals men ons wil
doen geloven? Of slaat de contingentie van het leven elke persoonlijke heldendroom stuk?

 .

Het gender van de held: Zijn de concepten held en heldenverhaal – traditioneel gedefinieerd
volgens de traditionele mannelijke genderrol- überhaupt wel toepasbaar op vrouwen?

Print Friendly, PDF & EmailCopyright © 2021 AO Opleiding Drama (LUCA School of Arts – Campus Lemmens)
,