Info 
(scroll down for English / déroulez vers le bas pour le Français’)

 .

De algemene doelstelling van dit artistiek onderzoek is mondelinge geschiedenis en theater in relatie brengen met elkaar. Op welke manier kunnen mondelinge bronnen worden aangewend voor de creatie van een nieuw, autonoom theaterproject? De concrete doelstelling van dit artistiek onderzoek is om – via het bestuderen van verschillende werkprocessen bij drie theatergezelschappen in het actuele theaterlandschap – enkele methoden in kaart te brengen om theatervoorstellingen te maken vanuit mondelinge bronnen. Het reflectieve kader en de publicatie van dit onderzoek kunnen een ijkpunt worden in de beschrijving van deze actuele theatervorm die, dankzij zijn typische kenmerken, een duidelijke meerwaarde kan toevoegen aan het actuele theaterlandschap en mogelijk aan de maatschappelijke cohesie.

 .

Initiatiefnemers zijn Christophe Aussems en de opleiding Drama van het Lemmensinstituut Leuven. Kris Cuppens zorgt voor de implementatie van het onderzoek in de opleiding. Het onderzoeksteam bestaat uit Claire Swyzen (onderzoeksleider, dramaturg), Geert Kestens (algemene coördinatie), Jos Verlinden (technische en zakelijke coördinatie) en Carina Van der Sande (assistentie bij de coördinatie en praktische organisatie ‘Transferts’). De deelnemende theateropleidingen implementeren aspecten van dit artistiek onderzoek in hun studietraject. Het reflectieve kader wordt mee uitgewerkt door experten uit de academische en artistieke wereld. Het onderzoeksteam werkt samen met prof. Bart Philipsen (K.U.Leuven), met drie professionele theatergezelschappen (de Queeste – Genk, Braakland/Zhe Bilding – Leuven, ’t Arsenaal – Mechelen), met de Toneelacademie Maastricht en met de OE Moderniteit en Maatschappij 1800-2000 (K.U.Leuven).

 .

Dit driejarig artistiek onderzoek brengt een actueel aspect van de theaterpraktijk reflectief in kaart en maakt het praktisch hanteerbaar voor studenten, docenten en theatermakers.

 .

Dit artistiek onderzoek wordt gefinancierd door het Lemmensinstituut en de FAK (Geassocieerde Faculteit van Architectuur en Kunsten K.U.Leuven).

 .

TRANSFERtS

 .

In het derde en laatste jaar van het 3-jarig onderzoeksproject ‘Tussen waarheid en waarachtigheid: van mondelinge bron tot theaterproject’ werkt het onderzoeksteam samen met theater ’t Arsenaal uit Mechelen. Er werd echter een bijkomende partner betrokken IAD (Institut d’Arts de Diffusion) uit Louvain-La-Neuve. Met deze twee partners zette het onderzoeksteam het project ‘TRANSFERtS’ op poten, dat het onderzoek naar het gebruik van oraal materiaal in het theater in een communautaire context inbedt.
‘TRANSFERtS’ is een uitwisselingsproject van ‘spelers’ en visies. Via het medium theater hopen de initiatiefnemers constructief en (medium)kritisch bij te dragen tot de beeldvorming rond de twee belangrijkste taalgemeenschappen in België. Het uitgangspunt is het opentrekken van het begrip ‘transferts’ naar andere betekenissen (dan de meest courante uit de actualiteit): materiële verplaatsingen van mensen, mentale overdrachten van ideeën en beelden.
Zo vindt er met name een ‘transfert’ van twee ploegen plaats: de studenten van de dramaopleidingen van het Lemmensinstituut (Leuven) en IAD (Louvain-La-Neuve) verblijven drie weken in Charleroi resp. Mechelen. Ze verzamelen er interview- en achtergrondmateriaal, dat ze bij hun terugkomst tot een theatertekst transformeren. Hierbij houden ze de beeldvorming rond de eigen en de andere taalgemeenschap steeds in het achterhoofd. Schrijfcoaches zijn Freek Vielen (studenten Lemmens) en Paul Pourveur (studenten IAD). Bij de enscenering worden de studenten begeleid door het duo Michael De Cock en Freek Vielen aan de ene kant en Xavier Lukomski aan de andere kant. Het traject mondt uit in toonmomenten, die in april 2011 als tweeluik worden gepresenteerd in Mechelen, Louvain-La-Neuve en Charleroi.

 .

‘Transferts’ geniet de bijkomende steun van het Prins Filipfonds in beheer van de Koning Boudewijnstichting.

 

 
 
An artistic research into the transformation of an oral source into a theatre project.
 

 .

Oral sources can be used successfully as basic material for a theatre project. They combine personal truth and shared imagination. This artistic research ‘Between verity and veracity’ aims at mapping how oral sources can be collected and transformed into autonomous theatre and how they can obtain a place of their own in the public domain.
For that purpose Christophe Aussems and the research unit of the Drama department of the Lemmensinstituut Leuven set up a cooperation with prof. Bart Philipsen (research unit ‘Tekst en Interpretatie’ – KULeuven) and with three professional theatre companies: de Queeste – Genk, Braakland/ZheBilding – Leuven and ’t Arsenaal – Mechelen. A team of experts from the academic and artistic world and the research unit ‘Moderniteit en Samenleving’ – KULeuven provide methodological and reflective support.
Every year one performance (based on oral sources) is focused on: it is analysed and described by the research team and it leads to different workshops and lectures. In cooperation with the Toneelacademie Maastricht the Drama department of the Lemmensinstituut further develops the acquired know-how in its proper presentations and implements aspects of the research into its own curriculum. Thus a current, specific and very relevant aspect of theatre practice is further developed, reflected upon. Moreover, the research aims at revealing practical possibilities and techniques of working with oral sources for teachers, students, actors and directors.
The reflective framework and the publication of this research can be an important benchmark in the description of contemporary theatre based on oral sources, that thanks to its typical characteristics can entail additional value to the theatrical landscape and the societal cohesion.

 

 .

The research unit of the Drama department of the Lemmensinstituut Leuven consists of Kris Cuppens, Geert Kestens, Claire Swyzen (project leader), and Jos Verlinden.

 

 .

This research project is financed by the Lemmensinstituut and the Faculty of Arts and Architecture K.U.Leuven.

 

 
 
Entre vérité et véracité : une étude artistique sur le cheminement de la source orale au projet théâtral.
 

 .

Ceci est un projet d’étude s’inscrivant dans le cadre de l’académisation de l’enseignement supérieur. Cette initiative émane de plusieurs professeurs du département de Théâtre du Lemmensinstituut (Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (WENK), Associatie K.U.Leuven). Plus qu’une étude sur les arts, c’est aussi une étude dans les arts. Il s’agit d’un ‘projet d’étude artistique’, c.-à-d. que les résultats de la recherche peuvent aussi revêtir une forme artistique (p. ex. une représentation théâtrale).

 

 .

L’objectif général de cette étude artistique d’une durée de trois ans est de mettre en relation l’histoire orale et le théâtre. Comment pouvons-nous mettre les sources orales au service de la création d’une nouvelle œuvre d’art autonome : par un projet de théâtre? Nous entendons par là une représentation théâtrale et le processus de création qui l’accompagne ainsi que – dans une moindre mesure – l’orientation vers le public et la position dans le domaine public. 
L’équipe de recherche consiste de Kris Cuppens (responsable pédagogique), Geert Kestens (communication et coordination), Claire Swyzen (responsable de projet, dramaturgie) et Jos Verlinden (comptabilité, technique et production). La collaboration avec trois compagnies théâtrales professionnelles flamandes (de Queeste – Hasselt, Braakland/ZheBilding – Louvain, ’t Arsenaal – Malines), dont l’expérience de cette forme de mise en scène n’est plus à démontrer, constitue le pivot de cette étude artistique. Chaque année, l’équipe de recherche engagera avec elles une collaboration/interaction, dans le cadre de laquelle une seule compagnie agira chaque fois en qualité de ‘tuteur de l’étude’. Au niveau théorique, l’équipe collabore avec le prof. Bart Philipsen de l’UR ‘Texte et interprétation’ de la K.U.Leuven.

 

 .

L’objectif concret de cette étude artistique de trois ans consiste – via l’étude de différents processus de travail dans le monde actuel du théâtre – à répertorier des méthodes destinées à créer des pièces de théâtre à partir de sources orales. À l’avenir, ces méthodes pourront servir de point de départ aux étudiants, aux professeurs et aux metteurs en scène.

 .

Ce projet d’étude est soutenu par le Lemmensinstituut et la Faculté d’Arts et Architecture de la K.U.Leuven.

Print Friendly, PDF & EmailCopyright © 2021 AO Opleiding Drama (LUCA School of Arts – Campus Lemmens)
,