logo

Artistiek onderzoek

Speerpunten

De opleiding Drama focust op het maken en spelen van tekst. Het spreekt voor zich dat de onderzoeksgroep Drama deze  focus verder gaat onderzoeken, uitdiepen en onderbouwen. 

We definiëren drie domeinen waarbinnen we onderzoek en onderwijs willen integreren, en die we als speerpunten willen uitwerken in de nabije toekomst. Rond deze drie speerpunten willen we samenwerking met andere onderzoeksgroepen uitbouwen en nieuwe projecten schrijven.  Deze speerpunten zijn Narrativity, Interacting en Body & Performativity.

Lopend onderzoek

Drie doctoraatsprojecten zijn lopende:

-In Tekst- en taalstrategieën in het theateroeuvre van Paul Pourveur focust Geert Kestens op een belangwekkend postmodern tekstcorpus en op de tekststrategieën die daarin worden ingezet. Waar tekst in het klassieke dramatische theater het theatraal gebeuren van een coherent narratief kader voorzag en de drager was van het causale en logische verloop van de plot, wordt het in het postmoderne theater vooral gebruikt om subjectieve wereld(beeld)en vorm te geven; taal wordt uitgespeeld in zijn materialiteit en als drager van retoriek, logica, discours, muzikaliteit. 

-In The well made play, written all over again? vraagt Nico Boon zich af of een geactualiseerde vorm van het situationele drama, doodverklaard in de Vlaamse Golf en de postmodernistische experimenten van de jaren ’80, opnieuw een relevante tool kan worden voor jonge theaterauteurs om via de klassieke plotopbouw een nieuwe, maatschappelijk broodnodige synthese op te zoeken

-In Mise en relation zet Carl von Winckelmann een onderzoek op naar het spelen en creëren van theater, via interacties met een materiële werkelijkheid.

Het onderzoek wil bijdragen tot de uitbouw van een theaterpraktijk waar de centrale creatieve dynamiek inhoudt dat spelers/makers vanuit een niet-superieure, niet-antropocentrische houding relaties aangaan met (welgekozen elementen binnen) de materiële werkelijkheid, om zodoende constructiever om te gaan met het ‘hier en nu’ van een voorstelling. Het actuele ‘new materialism’ levert het theoretisch kader. Het omvat een spectrum aan verwante denkkaders met als essentie dat alle materie het vermogen tot handelen in zich draagt. De wereld krijgt vorm door gelijkwaardige materialiteiten die permanent met elkaar in relatie gaan en niet door een stabiele structuur die een subject autonoom over de wereld legt. 


Het onderzoek wil uitdenken welke inzichten en vaardigheden een speler/maker moet bezitten om met deze dynamiek aan de slag te gaan en concrete methodieken en oefeningen formuleren voor de ontwikkeling en training ervan, zowel binnen de artistieke praktijk als binnen educatieve contexten.

Drie  impulsprojecten zijn lopende:

-Margot Vyverman doet in haar project Audio drama onderzoek naar de staging van auditief drama. Dit zal uitmonden in een live performance van een door haar geschreven audiotekst.

-Sofie Saller doet in Generosity on common grounds onderzoek naar gemeenschappelijke uitgangspunten voor de gezamenlijke creatie tussen muziek en drama op basis van good practices uit beweging en dans.

Afgerond onderzoek

Het OPAK-onderzoek ‘Tussen waarheid en waarachtigheid’ (2008-2012) legde zich toe op de transformatie van oraal en documentair materiaal naar theaterprojecten. Voorop in dat onderzoek stond de potentie van narratologische structuren en van de polariteiten waarheid en waarachtigheid, imitatie en verbeelding, personage en persona.

Voornoemd onderzoek vormde een van de bouwstenen van het doctoraatsonderzoek in de Kunsten van Benjamin Van Tourhout  (‘Hybrid Heroes and Ambiguous Empathy’) (promotie januari 2018). Het doctoraat focuste op de creatie van tekst op basis van documentaire bronnen en op de mogelijkheden en grenzen van fictionalisering  (via herinterpraties van klassieke ‘helden’ naar het huidige theater). Dit doctoraatsonderzoek lag mee aan de basis van het driejarig OPAK-onderzoek Facing the hero (2015-2018) waarin hedendaagse verschijnsvormen van de archetypsiche held werden getheatraliseerd, o.m.  in de voorstelling Sous les pavés, het strand.

Het driejarig OPAK-onderzoek ‘De kunst van het gemis (2012-2015) onderzocht hoe de dramaturgie die ten grondslag ligt aan melancholie een productieve aanzet kan zijn voor vernieuwend en relevant theaterwerk. Het onderzoek mondde onder meer uit in de voorstelling Circum mortis, en in de dubbelpublicatie ‘Framing Melancholy / Chasing Kantor’ (2016).

In het impulsproject ‘Meer dan een woord’ deed Evelien Verhegge onderzoek naar het layeren van tekst, klank en performance. Het onderzoek mondde uit in enkele performances en een cahier (2017).

In het impulsproject ‘Borders of theatre, borders of space’ deed Carl von Winckelmann odnerzoek naar de locatie als motor voor artistieke vernieuwing. Het onderzoek mondde uit in twee locatievoorstellingen met studenten LUCA Drama en een doctoraatsvoorstel.

Samenwerkingen

Onze voornaamste partner is de OE Literatuurwetenschap Tekst en Interpretatie KU Leuven. Prof dr. Bart Philipsen treedt op als promotor van de doctoraten en is samen met ons pleitbezorger van een nieuw op te richten theaterwetenschappelijke kerngroep LUCA Drama – KU Leuven. Zo zou (in navolging van de vroegere opleiding Theaterwetenschappen) opnieuw een structurele dialoog kunnen tot stand komen tussen praktijkmensen, onderzoekers in de kunsten en academici over bv. thema’s als tekstcreatie en narrativity .

De onderzoeksgroep Drama gelooft dat haar speerpunten een uitnodiging inhouden tot samenwerking binnen de OE Music and Drama maar ook met andere onderzoeksgroepen van LUCA school of Arts, om zo transmediaal onderzoek mogelijk te maken.  Dit is een uitdaging voor de toekomst.

De onderzoeksgroep werkte voor haar projecten samen met theatergezelschappen (Braakland/ZheBilding & De Queeste, nu: het Nieuwstedelijk) tArsenaal, Cie Tartaren),  en met andere kunstopleidingen (Sint-Lucas BK, IAD Louvain-la-Neuve). Bij nieuwe onderzoeken wordt ook steeds die samenwerkingsoptie onderzocht.

Samenstelling van de onderzoeksgroep

Geert Kestens  
Carl von Winckelmann  
Peter Anthonissen
Nico Boon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram