logo

Historische- en organisatorische context

In 1988 werd binnen het Lemmensinstituut een opleiding Woordkunst opgericht. De opleiding bestond uit drie studiejaren en leidde zo tot het behalen van een eerste prijs. Alumni hadden een goede stem- en tekstbeheersing, een rijke literaire achtergrond en goed tekstanalytisch inzicht. Op het podium vormden ze een transparant doorgeefluik voor de auteur en de betekenis van de tekst.

In 1995 werd het Lemmensinstituut één van de vijf instellingen die deel uitmaakten van De Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, die opleidingen aanbood in uiteenlopende studiegebieden, gaande van architectuur, technologie en industriële wetenschappen over audiovisuele en beeldende kunst, tot podiumkunsten en muziek.

Vanaf 2003-2004 verschoof het accent in de opleiding steeds meer van de ‘spreker- tekstzegger’ naar de ‘spreker-verteller-speler’. De opleiding hervormde zich van binnenuit: individuele tekstzeggingslessen werden omgebouwd tot collectieve spellessen. De invoering van modules en het aantrekken van acteurs-docenten zorgde voor een nieuwe dynamiek.

Vanaf het academiejaar 2005-2006 manifesteerde de opleiding zich als een dramaopleiding en bouwde een vernieuwd team de opleiding uit op drie pijlers: spelen, spreken en maken. Ze bood een driejarige academische Bachelor- en éénjarige academische Masteropleiding aan. In 2007 kreeg de opleiding een theaterzaal en leslokalen toegewezen in het ‘Woordgebouw’.

Toch bleef de opleiding een anomalie binnen het Lemmensinstituut dat hoofdzakelijk op muziek gericht was. De visitatie in 2009 leidde tot een kentering: de directie herpositioneerde zich. Dankzij de hervisitatie werd er een inspanning gedaan qua techniek en infrastructuur. De opleiding scherpte nogmaals haar profiel aan. Een deel van de opleiding verliet de ‘Lemmensberg’ en nam samen met andere organisaties zoals stadsgezelschappen fABULEUS en Het nieuwstedelijk (de recente samensmelting van muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding en theatergezelschap de Queeste) en kunsteducatieve organisaties Artforum, De FaktorY, Wisper en Mooss, haar intrek in OPEK aan de Vaartkom in Leuven, en positioneerde zich zo in de “wereld”.

LUCA Drama emanicipeert zich, doet aan onderzoek, verfijnt haar curriculum, en heeft een aantrekkelijk profiel. Ze acteert niet meer als kleine broer, maar is een waardevolle speler en partner in het kunstenlandschap en heeft een team dat trots is op de verwezenlijkingen. Alumni evenals docenten zijn op verschillende podia succesvol. Het afstudeer niveau stijgt, evenals de kwalitatieve en kwantitatieve instroom. LUCA drama durft en droomt en zoekt binnen LUCA School of arts haar weg.

 

Organisatorische context

Op 15 september 2012 ontstond uit W&K een nieuwe School of Arts, LUCA, dat Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmens en sinds dit academiejaar ook MAD-faculty verenigt. LUCA is meer een kunsthogeschool dan W&K ooit was en wil zowel het beoefenen van kunst, als het creatief ontwerp, als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten bevorderen. Onderwijs en onderzoek binnen LUCA zijn georganiseerd in twee geledingen: een Bijzondere Faculteit Kunsten o.l.v. een decaan voor het academisch onderwijs, en LUCA Pro o.l.v. een groepsvoorzitter voor het professioneel onderwijs.

In de loop van 2013 werd een nieuwe structuur voor de onderwijsorganisatie voorbereid en geïmplementeerd. Die structuur is niet meer op departementen gebaseerd, maar op opleidingen. Drama kreeg een opleidingshoofd en o.m. een eigen budget.

De onderwijsondersteunende diensten, zoals Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg, Internationalisering en Maatschappelijke dienstverlening, worden niet langer departementaal ingericht maar LUCA-breed, met antennes op de verschillende campussen. Als overleg- en adviesorganen zijn per opleiding Permanente Onderwijscommissies (POC) geïnstalleerd en op hogeschoolniveau een Faculteits- en Groepsbestuur, een Faculteits- en Groepsraad en een Academische Raad.

LUCA is lid van de vzw Associatie KU Leuven. De respectieve bevoegdheden, interne organisatie en samenwerking van en tussen de Bijzondere Faculteit Kunsten en LUCA Pro zijn bepaald in nauw overleg met de KU Leuven. De integratie van LUCA in de KU Leuven als een volwaardige kunstfaculteit is het streven.

 .

 

 

 


Print pagePDF page