logo

Organisatorische en historische context

Organisatorische context

Op 15 september 2012 ontstond uit W&K een nieuwe School of Arts, LUCA, dat Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmens en enkele jaren later ook C-mine Genk verenigt. LUCA wil zowel het beoefenen van kunst, als het creatief ontwerp, als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten bevorderen. Onderwijs en onderzoek binnen LUCA zijn georganiseerd in twee geledingen: een Bijzondere Faculteit Kunsten o.l.v. een decaan voor het academisch onderwijs, en LUCA Pro o.l.v. een groepsvoorzitter voor het professioneel onderwijs.

In de loop van 2013 werd een nieuwe structuur voor de onderwijsorganisatie voorbereid en geïmplementeerd. Die structuur is niet meer op departementen gebaseerd, maar op opleidingen. Drama kreeg een opleidingshoofd en o.m. een eigen budget.

De onderwijsondersteunende diensten, zoals Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg, Internationalisering en Maatschappelijke dienstverlening, worden niet langer departementaal ingericht maar LUCA-breed, met antennes op de verschillende campussen. Als overleg- en adviesorganen zijn per opleiding Permanente Onderwijscommissies (POC) geïnstalleerd en op hogeschoolniveau een Faculteits- en Groepsbestuur, een Faculteits- en Groepsraad en een Academische Raad.

LUCA is lid van de vzw Associatie KU Leuven. De respectieve bevoegdheden, interne organisatie en samenwerking van en tussen de Bijzondere Faculteit Kunsten en LUCA Pro zijn bepaald in nauw overleg met de KU Leuven. De integratie van LUCA in de KU Leuven als een volwaardige kunstfaculteit is het streven.

 .

Historische context

In 1988 werd binnen het Lemmensinstituut een opleiding Woordkunst opgericht. De opleiding bestond uit drie studiejaren en leidde zo tot het behalen van een eerste prijs. Alumni hadden een goede stem- en tekstbeheersing, een rijke literaire achtergrond en goed tekstanalytisch inzicht. Op het podium vormden ze een transparant doorgeefluik voor de auteur en de betekenis van de tekst.

Vanaf 2003-2004 verschoof het accent in de opleiding steeds meer van de ‘spreker- tekstzegger’ naar de ‘spreker-verteller-speler’. De opleiding hervormde zich van binnenuit: individuele tekstzeggingslessen werden omgebouwd tot collectieve spellessen. De invoering van modules en het aantrekken van acteurs-docenten zorgde voor een nieuwe dynamiek.

Vanaf het academiejaar 2005-2006 manifesteerde de opleiding zich als een dramaopleiding en bouwde een vernieuwd team de opleiding uit op drie pijlers: spelen, spreken en maken. Ze bood een driejarige academische Bachelor- en éénjarige academische Masteropleiding aan. Na de visitatie van 2009 werd het profiel verder aangescherpt  (tekst spelen en maken) en werden investeringen gedaan in voorzieningen en infrastructuur. Een deel van de opleiding verliet de ‘Lemmensberg’ en betrok een ruimte in kunstencentrum OPEK aan de Vaartkom in Leuven. De opleiding verwierf een netwerk (met stadsgezelschappen fABULEUS en Het nieuwstedelijk, met kunsteducatieve organisaties Artforum, Wisper en Mooss) en een plaats in de wereld.

LUCA Drama emancipeert zich, doet aan onderzoek, verfijnt haar curriculum, en heeft een aantrekkelijk profiel. Ze acteert niet meer als kleine broer, maar is een waardevolle speler en partner in het kunstenlandschap en heeft een team dat trots is op de verwezenlijkingen. Alumni evenals docenten zijn op verschillende podia succesvol. Het afstudeerniveau stijgt, evenals de kwalitatieve en kwantitatieve instroom. LUCA drama durft en droomt en zoekt binnen LUCA School of Arts haar weg.

 

 

 


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter