logo

1. Profiel

1. Profiel 

LUCA Drama leidt spelers/makers op. De opleiding vertrekt vanuit de speler die voldoende maker moet zijn en evolueert methodisch naar de maker die de speler in zich als bron van inspiratie ziet. Wij leiden geen spelers op die niet kunnen maken, noch makers die niet kunnen spelen.

De uiteindelijke verhouding tussen speler/maker wordt bepaald door de artiest. 
De opleiding stelt de betekenisoverdracht centraal. Deze overdracht wordt in de meest ruime zin van de artistieke praktijk behandeld, maar legt de nadruk op het gegeven tekst, zowel de interpretatie als de creatie ervan. We beperken tekst niet tot een coherente samenstelling van woorden en zinnen, maar interpreteren tekst als een reeks semiotische tekens die in een communicatieve situatie als een geheel worden ervaren.

De opleiding zet in de eerste opleidingsfasen in op een intensieve vorming qua theorie, ambacht en kunde, als basis voor artistieke ontplooiing.

Het leertraject evolueert gaandeweg van collectief naar individueel en van breed naar specifiek waardoor de eigenheid van de student als speler/maker uiteindelijk centraal komt te staan, maar hij toch in gelijk welke podiumcontext kan thuiskomen. De opleiding kiest voor een intensieve persoonlijke coaching van de student gedurende het hele traject. Onze afgestudeerden zijn veelzijdig, flexibel, professioneel, en tevens zeer gericht bezig met hun artistiek traject.

Vorm, Biografie en Standpunt is het denkkader van waaruit de opleiding kwaliteit definieert. (Dit is een stelregel van Liz LeCompte, artistiek leider van The Wooster Group uit New York, die indertijd door Geert Opsomer in Vlaanderen werd geïntroduceerd.)
Zowel in evaluaties als bij de opbouw van het curriculum wordt dit denkkader gehanteerd. De balans tussen de drie vormt een zeer werkbare maatstaf. 
De opleiding vindt in het balanceren op het snijvlak tussen ratio en intuïtie de rijkdom terug die de hedendaagse artiest nodig heeft om in zijn artistieke praktijk te slagen. Als voltijds Zwischenmensch kiest hij immers niet voor het ene of het andere, maar voor beide, in de wetenschap dat het ene enkel tot volle wasdom kan komen als het geruggensteund wordt door het andere.

Vanuit de inbedding in het kunstenveld, dat ook in Leuven een landschap in beweging is, richt de opleiding zich naar de wereld. In de spannende en onzekere context van een snel veranderende maatschappij waarbinnen de artistieke praktijk zich ontwikkelt, willen wij dat onze studenten zich constant maatschappelijk en artistiek positioneren tegenover hun eigen praktijk en de wereld. En dat vanuit een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige houding.

De opleiding zet hoog in op een grondige theoretische onderbouw en geeft onderzoek een prominente plaats in haar onderwijs. Ze is een volwaardige partner in de samenwerking met KU Leuven, met de opleidingen en onderzoeksgroepen binnen LUCA, en met anderen.

De opleiding ziet zichzelf binnen LUCA als een pionier in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals interdisciplinaire multicampussamenwerking en een doorgedreven integratie van onderzoek in onderwijs, om haar onderwijsomgeving te verbeteren. Zij wil zich niet neerleggen bij ‘de realiteit’, maar ziet zichzelf als creatieve instelling verplicht om de nodige verbeelding aan de dag te leggen om eventuele logistieke, organisatorische en financiële beperkingen te overstijgen.


Print pagePDF page