logo

Werking

Modulaire werking

De opleiding is voor de praktijkopleidingsonderdelen georganiseerd in op elkaar voortbouwende en/of aanvullende modules. Aan het eind van elke module is er een toonmoment met evaluatie. Deze modulewerking geeft je de kans om in periodes van 4 tot 8 weken een intensieve werkperiode door te maken met een of twee docenten en met specifiek materiaal. Je sluit de module af  met toonmomenten en evaluatie om nadien opnieuw te beginnen: met nieuw materiaal, nieuwe doelen en een andere docent. Deze modulaire manier van werken bereidt je goed voor op de situatie in het werkveld, waar even projectmatig wordt gewerkt.

 .

Training

Eén dag per week staat in het teken van training: tekst- en speltraining, stem- en lichaamstraining. Deze training verloopt jaaroverschrijdend en  los van de praktijkmodules.

 

Theorie, reflectie en onderzoek

De opleiding streeft ernaar om opleidingsonderdelen die focussen op theorie, onderzoek en reflectie  te concentreren op vaste weekdagen. Deze structuur komt overeen met het programma van sommige andere opleidingen binnen LUCA, zodat multicampussamenwerking mogelijk is.

 

Vrije ruimte

Jaarlijks worden er  vier vrije  en jaaroverschrijdende atelierweken georganiseerd waarin studenten aan eigen projecten kunnen werken en kunnen onderzoeken hoe ze optimaal tot eigen werk kunnen komen. Autonomie, persoonlijk parcours en samenwerking staan centraal.

 

Kunst in het werkveld

In het masterjaar zet de student de stap naar het werkveld. Hij krijgt tijd om stage te lopen binnen het professionele landschap en kan ook zelf eigen projecten opzetten buiten de schoolcontext. Coaches worden gezocht buiten het vaste docententeam.

 

Masterclasses

Jaarlijks bieden we vijf masterclasses aan (deels in samenwerking met partners) waarin een specifieke training centraal staat. Deze masterclasses worden aangeboden in de week-ends zodat de masterstudenten hun stageprojecten kunnen verderzetten.

 

Persoonlijk parcours

De student kan zijn persoonlijk parcours, dat al vanaf 1BA wordt aangezet, verrijken met een aantal  keuzevakken (ook uit andere opleidingen van LUCA School of Arts of de KU Leuven) in het derde bachelorjaar en de master. In het traject naar de masterproef wordt de dramaturgische en onderzoeksgerichte vorming  individueel aangeboden om het  persoonlijk parcours van de student te ondersteunen.

 .

 

 


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter