logo

Toelatingsproef

Inschrijving – BELANGRIJK !

Er is een verplichte inschrijving voor de driedaagse toelatingsproeven.

Via deze link kan je inschrijven: http://atp.luca-arts.be/

Het tekstmateriaal voor de toelatingsproef kan je hier downloaden: Tekstmateriaal Toelatingsproef.

Check de toelatingsvoorwaarden! : Toelatingsvoorwaarden

Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden kan je niet toegelaten worden tot de opleiding. Kandidaten met een Nederlands of ander buitenlands diploma wordt aangeraden dit vooraf aan ons te signaleren. Wij zijn een academische bachelor en masteropleiding. Alle info over diploma en andere voorwaarden kan je op de pagina Toelatingsvoorwaarden gelinkt terug vinden. Zit je nog met vragen dan kan je steeds met ons contact opnemen via : .img@.img

 

 

TOELATINGSPROEF LUCA DRAMA voor het academiejaar 2017-2018

LUCA School of Arts- campus Leuven

                 Sessie 1: Van 6 tot 8 april 2017

Sessie 2: Van 3 tot 5 juli 2017

Sessie 3: Van 23 tot 25 augustus 2017

Terugkomdag (optioneel): 28 augustus 2017

 

Wat willen wij op drie dagen van jou te weten komen?

We gaan in onze opleiding uit van de podiumkunstenaar als speler-maker. ‘Tekst spelen’ en ‘tekst maken’ gaan hand in hand; de speler moet voldoende maker zijn, en de maker voldoende speler. We willen in deze toelatingsproef dus checken of je voor beide aanleg en bagage hebt.

Ben je een speler? Spelen is bij ons het vertrekpunt, de basisvereiste van waaruit we andere disciplines aansnijden. We kijken in de toelatingsproef of je makkelijk tot spelen komt, of je er plezier in vindt en of je kan samenspelen met anderen. In de monoloog en in collectieve improvisatorische speloefeningen toetsen we je spelverbeelding en spelcreativiteit.  Daarnaast is er een verplichte dialoog: uit Closer van Patrick Marber.  We toetsen zo ook of je liefde hebt voor tekst.  En of je  een tekst kan  interpreteren. Op de website vind je een aantal monologen van diverse klassieke en hedendaagse auteurs, waaruit je er één kiest.

Ben je een maker? Heb je voeling met beelden, met hoe je iets op de scène brengt? Voel je de noodzaak om iets te vertellen? En lukt het je om dat in een transparante vorm over te brengen bij een publiek? We schotelen je foto’s voor die je verbeelding moeten prikkelen en tot maken moeten aanzetten.

Hoe zit het met je lichaam en stem? In een bewegingssessie testen we of je je lichaam organisch en flexibel kan inzetten. Ook je stem is een aandachtspunt. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heb je op dit vlak? Wat zijn de mogelijke problemen en welke werkpunten zal je moeten aanpakken?

 .

Wat moet je concreet voorbereiden?

Kies één van de monologen die je hier in bijlage vindt. Je brengt voor jezelf structuur aan in de tekst en je studeert hem goed in zodat je hem uit het hoofd kent. Dat is een voorwaarde om met de tekst te kunnen ‘spelen’ en hem tot leven te brengen op de scène. We willen zien hoe je je persoonlijk verhoudt tot die tekst, hoe je je de tekst eigen maakt en hoe je hem op het hier en nu betrekt. Wat is de context, wie spreek je aan, wat wil je bereiken? Maak hierin duidelijke keuzes.

Bereid een persoonlijke performance voor van ongeveer twee minuten. Je doet dat op basis van een van de foto’s die je vindt op deze link (https://drive.google.com/drive/folders/0B_dZ0wCxTPjxbnpZbTEzLWlXTFE?usp=sharing).
Kies een foto die jou aanspreekt, en gebruik die als vertrekpunt, als uitvalsbasis voor je denken en voelen, je verbeelding en creativiteit. Wij willen zien hoe de foto jou  tot het maken (van een beeld, een tekst, een beweging, een geluid ….) inspireert. Denk na over je standpunt, je betrokkenheid en de vorm die je kiest. Zorg dat je je keuze kunt verantwoorden. Tip: gebruik enkel decorelementen en audiovisueel materiaal indien noodzakelijk. Wij voorzien op dat moment enkel een geluidsinstallatie.

Leer de dialoog uit Closer, de mannelijke of de vrouwelijke rol (vrije keuze). Het is belangrijk om de tekst uit het hoofd te leren en van tevoren geen spelstrategieën uit te denken. Je zal de dialoog immers moeten spelen met iemand die je nog niet kent. Je reikt je tegenspeler in het moment spelkeuzes aan en gaat tegelijk mee in zijn/haar keuzes. Spelcreativiteit maar ook aanvaarden, flexibel spelen zijn hier belangrijk.

Belangrijk is dat je deze opdrachten voorbereidt zonder begeleiding van een coach.

 

 

Verloop van de toelatingsproef

Dag één ( 8u30- 18u )

Tijdens de eerste dag staan na een korte verwelkoming en opwarming vier werksessies op het programma, in de vorm van een carrousel: een sessie monologen, een improvisatiesessie,  een sessie beweging en een maaksessie. De monologensessie en de maaksessie kan je voorbereiden. In de andere twee workshops ga je aan de slag met de voorzetten en de instructies die de docenten je geven.

Na de carrousel gaat je jury in beraadslaging en beslist wie door kan naar de tweede dag.  Indien we jou niet meenemen, zullen we je duidelijk uitleggen waarom. Indien we je wel meenemen, krijg je een maakopdracht voor de tweede dag.

Opmerking: in principe maakt elke kandidaat de hele carrousel mee, maar de opleiding houdt zich te allen tijde het recht voor om de carrousel voor een kandidaat voortijdig stop te zetten. In dat geval verbindt de opleiding zich er uiteraard toe om daarover feedback te geven.

 

Dag twee ( 9u-18u )

Op deze tweede dag krijg je een mondelinge en schriftelijke tekstproef: je geeft je interpretatie van een literaire tekst (mondeling) en je vat de kerngedachte samen van een kort essay (schriftelijk). Je reageert er ook op met een eigen standpunt en argumentatie. Zo willen we zicht krijgen op je gevoel voor tekst,  je vermogen tot formuleren en je bagage.

Daarnaast ga je in twee werksessies aan de slag met een kort fragment uit Antigone (krijg je ter plaatse) en met het Closer-fragment dat je hebt voorbereid. Je krijgt van de docenten spelinstructies en -tips. Je wordt uitgedaagd om te experimenteren, om je in te leven, om diepgang en kwetsbaarheid in je spel te tonen.

In de namiddag toon je aan je medekandidaten en aan de jury het resultaat van de maakopdracht die je op dag één hebt gekregen. Aan het eind van de tweede dag voeren we eventueel  individuele gesprekken en beraadslaagt de jury. We sluiten de dag af met selectie en feedback.

 

Dag drie (10u- 16u)

Op de laatste dag maken we ruimte voor een individueel gesprek met de jury. De insteek van deze gesprekken betreft je motivatie, je artistieke visie en je professionele werkhouding. Je krijgt de ruimte om je verhaal te doen en wij vertellen jou hoe we je in de afgelopen twee dagen hebben ervaren: pik je snel dingen op? Kan je soepel samenwerken met medestudenten en sta je open voor opbouwende kritiek? Heb je voldoende autonome werkkracht? Wat zijn volgens ons je werkpunten?

In de middagsessie gaan we nog eenmaal rond deze werkpunten aan de slag op de vloer. In de namiddag sluiten we af met de einddeliberatie en de definitieve selectie, incl. feedback.

Indien we wel jouw potentieel zien maar nog twijfel hebben over concrete deelaspecten, vragen we je eventueel om je opnieuw aan te bieden op de derde dag van een van de volgende toelatingsproeven of op de terugkomdag.

Veel succes!

Carl von Winckelmann, Steven Beersmans, Kris Cuppens, Lieve Hermans, Els Jourquin, Els Olaerts, Sofie Saller, Barbara Vandendriessche, Sara Vertongen, Geert Kestens, Els Janssens  (het toelatingsproefteam).

 

Terugkomdag

Op 28 augustus organiseren we optioneel een terugkomdag indien er kandidaten zijn bij wie we nog vragen hebben. Sommigen krijgen een opdracht mee en laten dan het resultaat zien. Anderen moeten oplossingen zoeken voor administratieve of medische problemen. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, willen we zicht hebben op het hele plaatje alvorens onze definitieve beslissing te nemen.

 

Vragen?

Mail naar .img@.img

 

Inschrijving – BELANGRIJK !
Gelieve – om je voor de toelatingsproef in te schrijven – de aanvraag tot deelname aan een toelatingsproef in te sturen via deze link: http://atp.luca-arts.be/

Hierna krijg je een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Je kan het tekstmateriaal voor de toelatingsproef downloaden via deze link: Tekstmateriaal Toelatingsproef.

 


Print pagePDF page