logo

toonmomenten 2BA – Orestei Aars op 18 en 20 december om 20u en 19 december 16u

foto scherm https://wimdelvoye.be/work/anal-kisses (ça vaut le détour)

Het verhaal

Om voor zijn oorlog tegen Troje gunstige wind af te dwingen, offert Agamemnon zijn eigen dochter aan de goden. Uit wraak wordt hij bij thuiskomst door zijn vrouw Klytaimnestra vermoord. Enkele jaren later wreekt hun zoon Orestes zijn vader en vermoordt zijn moeder. Om aan deze eindeloze bloedwraak een einde te maken, wordt een rechtbank ingesteld. De eerste in de geschiedenis. Daar draait het om de vraag: Is de moord op de vader en echtgenoot meer gerechtvaardigd dan de moord op de moeder? En waarom?

In deze oertekst van de westerse beschaving staat de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen centraal. Naast de overgang van de barbaarse bloedwraak naar de rechtspraak in het democratische Athene markeert Aischylos ook de afschaffing van het matriarchaat en de instelling van een patriarchaat in onze westerse cultuur. Aan de hand van een familiedrama waarin opeenvolgende generaties met elkaar verbonden zijn door een keten van moord en wraak, zien we hoe de mannen hun machtspositie verankeren en de vrouwen daartegen vechten.

Opzet

Bij docent Johan Knuts verdiepten studenten zich in de voorgaande module volgens de procedures van de fysieke code in Iphigineia in Aulis, het voorportaal van de Oresteia.

In deze module doken ze verder in het Oresteia-materiaal, op zoek naar scènes die ze graag zouden willen doen, met als leidraad instinct en “goesting”.  Ze maakten kennis met het oeuvre van Aischylos, Euripides en Sophokles en zochten ook verder naar eerder hedendaagse schrijvers, die het Oresteia-materiaal vertaalden, bewerkten of als bron van inspiratie gebruikten. Het werd een zoektocht naar wat verschillende tekstversies en bewerkingen kunnen betekenen. Een worsteling met een taaldrempel en een poging om een dieperliggende emotionele gelaagdheid te combineren met een tekst die zich niet zomaar laat debiteren. Een aftasten en zoeken naar de identiteit van de personages die “bigger” zijn “than life” en hun betrokkenheid bij wat voorligt.

Dirk De Schutter gaf een inleiding op de Griekse tragedie, Roover Robby Cleiren belichtte hun aanpak van de Oresteia in een bewerking van Bernard Dewulf, en ook docent Nico boon gaf tekst en toelichting. In speltraining deden we onderzoek naar de personages via het ‘private moment’ procedure, naar het idee van metamorfose en de tools met betrekking tot emotionele diepgang en gelaagdheid.

Het zijn woord- en beeldschetsen geworden, een eigen interpretatie van het universum van de Oresteia, met aandacht voor overdracht van betekenis door positionering, en het technische aspect van emotionele betrokkenheid. Teksten, dikwijls met monologische inslag, gezien de Oresteia zelf, werden bewerkt, gemonteerd, gecompileerd naar eigen inzicht.

Teksten uit:

O Death van Jan Decorte, Mourning becomes Electra van Eugene O’Neill, De Oresteia in bewerking/vertaling van Ted Hughes, bewerkt en vertaald voor de Roovers door Bernard Dewulf, Oresteia, Iphigineia in Aulis e.a. teksten in bewerking/vertaling van Gerard Koolschijn (1 familie, 8 tragedies), Aars! van Peter Verhelst en Luk Perceval, De vliegen van Jean-Paul Sartre, Het huis van de namen van Colm Tóibín, Orestes van Hugo Claus naar Euripides, Elektra van Sophokles, De Grieken van Johan Knuts

Met:

Sinay Bavurhe, Ibtissam Boulbahaiem, Georgy Chtchevaev, Britt Das, Dagmar Dierick, Jonathan Michiels, Rob Van der Auwera, Femke Van der steen, Pleun van Engelen

(2BA LUCA Drama)

Coach: Kris Cuppens

Op dinsdag 18 december en donderdag 20 december telkens om 20.00, op woensdag 19 december om 16.00 in de theaterzaal campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

Verplichte reservatie: http://luca-drama.be/blog/reservatie/evenementen/


Print pagePDF page
  • Share
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram