logo

Partners

LUCA Drama  breekt uit! Van de berg  aan de Leuvense ring naar de Vaartkom, waar het hart van de stad begint te kloppen.  Met onze studenten (vooral derde- en vierdejaars) willen we ons in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten ( OPEK) integreren.   Rond het kernthema ‘TEKST’ hebben we partners en compagnons de route gevonden om te spelen en te maken, en om samen nieuwe artistieke wegen te onderzoeken. Het inspirerende labo dat het Entrepot belooft te zijn, helpt onze studenten hun werk naar een hoger niveau te tillen en stimuleert hen om later met des te meer panache en expertise hun plaats in te nemen in het professionele werkveld.  Voor meer info zie www.opek.be

De interdisciplinaire samenwerking met andere opleidingen aan de LUCA School of Arts creëert een surplus aan artistieke mogelijkheden.

De samenwerking met kunstencentra Stuk en 30CC zorgt voor de input van professionele voorstellingen en voor ontmoetingen met hedendaagse theatermakers.

Met de K.U.Leuven werken we samen voor de uitbouw van ons artistiek onderzoek en van de theoretische pijler van de opleiding.

Links:
www.luca-arts.be
www.opek.be
www.kuleuven.be
www.culturelestudies.be
www.nieuwstedelijk.be
www.stuk.be
www.30cc.be
www.tarsenaal.be
www.kvs.be
www.opendoek-vzw.be
www.apass.be
www.kollektiefdna.com
www.acteur.be

 .


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram