logo

Bachelor-en masterproef

De Bachelorproef

De proef bestaat uit een artistiek en reflectief luik.

In het artistieke luik presenteer je naar aanleiding van je eigen fascinaties en afgelegde artistieke parcours een theatrale voorstelling, in de brede zin van het woord. Meestal resulteert dat in een zelfgeschreven tekst, door jezelf gespeeld (al dan niet met medestudenten), ingebed in de eigen vormkeuzes qua spel, enscenering en vormgeving. Je wordt begeleid door één van de praktijkdocenten van de opleiding. Deze treedt op als coach en zorgt doorheen het proces op regelmatige basis voor artistieke feedback en begeleiding. Je kan vrij kiezen welke praktijkdocent inhoudelijk het beste aanleunt bij je artistiek idee, en krijgt ook een schrijfcoach die je kan helpen in het creëren van tekst. Je dramaturgische inzichten worden verwerkt in een brochuretekst bij de voorstelling.

Het reflectieve luik resulteert in de Bachelorpaper. Daarin onderbouw en verantwoord je het concept, het materiaal, de vorm en de dramaturgie van je artistieke Bachelorproef. Je toont de relevantie ervan aan, evalueert de coaching en de uitwerking van jouw voorstelling.

 .

De Masterproef

Ook deze  proef bestaat uit een reflectief en een artistiek luik. Je stelt een onderzoeksvraag die je op beide niveaus beantwoordt.

In het artistieke luik ontwikkel je het concept van een voorstelling en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering ervan als speler en maker. Samenwerking met een medestudent in een collectieve masterproef geeft je de gelegenheid te focussen op spelen of maken.  Je krijgt een budget waarmee je een externe coach(es) uit het werkveld die je zelf kiest kan vergoeden. Je stelt zelf een repetitieschema op, en maakt zelf afspraken met de coach(es). De artistieke coördinator en de dramaturgen van de opleiding  geven op regelmatige basis artistieke feedback en volgen het proces op van concept tot voorstelling.

Het reflectief luik van je Masterproef bestaat uit een scriptie die de context of een specifiek aspect van de artistieke Masterproef onderzoekt. Je verkent het onderzoeksterrein waarin je je artistiek verdiept en bakent op basis van bronnenmateriaal een domein af. Je wordt begeleid door een theoriedocent van de opleiding.

 

 


Print pagePDF page
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram